joi, 28 aprilie 2011

Parteneriat cultural între şcolile şi Primăria din Curteşti

Elevii școlilor Orășeni Deal, „Neculai Leon” Băiceni și Mănăstirea Doamnei și-au exprimat bucuria Învierii Domnului organizând o frumoasă expoziție în sala de ședințe a Primăriei Curtești. Sub atenta îndrumare a cadrelor didactice de la cele trei şcoli, elevii, prin lucrările lor, au căutat să redea cât mai intens atmosfera din preajma evenimentului pascal. Expoziția cuprinde o varietate de lucrări ale elevilor: desene, colaje, felicitări, machete realizate în diferite tehnici de lucru. „Această activitate face parte dintr-un proiect educativ realizat la nivel de comună. Copiii s-au implicat cu mare drag, dovedind încă o dată dragostea, inocenţa și generozitatea specifice copilăriei” a declarat profesorul Neculai Arpinte de la Școala „Neculai Leon” Băiceni. La rândul său, Dumitru Vițel, primarul comunei Curtești a menţionat că: „Nu poate decât să ne bucure și să ne onoreze această inițiativă a cadrelor didactice și a copiilor de la școlile din comuna noastră. Sperăm să colaborăm la fel de bine și în viitor”. (www.monitorulbt.ro)

duminică, 24 aprilie 2011

“Tradiţii şi obiceiuri”, predate la Vlădeni

În localul şcolii din Vlădeni şi la casa socială a parohiei este organizat un atelier unde elevi ai clasei a III-a învaţă să încondeieze ouă. Ei sunt îndrumaţi de părintele paroh Constantin Claudiu Oniciuc şi de institutorul Daniela Onica Podariu, în spaţiul unor lecţii practice ce ţin de opţionalul „Tradiţii şi obiceiuri”. 
„Bucuria de pe chipul copiilor este mare, căci rodul muncii cu chişiţa şi cu ceara topită încântă ochiul şi stârneşte aprecierea celor din jur”, afirmă institutorul Daniela Onica Podariu. Aşa se întâmplă frecvent la Vlădeni, dar şi la Paltinu, Vatra Moldoviţei, unde - la Concursul Interjudeţean „Oul Închistrit” - trei eleve de la Şcoala Vlădeni au luat locul I la secţiunea „începători” şi Premiul special pentru autenticitatea costumului popular, în luna aprilie.
„Aşa cum îi percep eu pe elevii mei, sunt convinsă că moştenirea culturală e pe mâini bune. Dacă le vom arăta care este diferenţa dintre autentic şi kitch mereu, dacă le vom îndrepta de mici atenţia spre muzica populară, spre costumul vechi, autentic, nu se poate ca mai târziu să nu le tresalte inima la auzul unei fanfare sau la vederea unui ştergar înflorat”, ţine să sublinieze institutorul Daniela Onica Podariu.

Proiectele europene au adus premii unor elevi din Botoşani, Dorohoi, Bucecea şi Româneşti

 Timp de trei zile, la Piatra Neamţ s-a desfăşurat etapa naţională a concursului “Made For Europe”.
Peste 90 de produse finale au fost realizate în cadrul proiectelor de cooperare europeană la concursul “Made For Europe”. Judeţul nostru a fost reprezentat de elevi de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Botoşani, Şcoala “Mihai Kogălniceanu” nr. 8 Dorohoi, Grupul Şcolar Industrial Bucecea şi Şcoala generală din Româneşti. Elevii botoşăneni au făcut o foarte bună impresie, impresionând juriul competiţiei cu realizările lor. Într-un clasament individual, Mădălina Iacob, de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani, s-a situat pe locul I (pentru site-ul http://comenius.ieslasegarra.com, din cadrul Proiectului «Amazing Europe» - coordonat de profesor Loredana Botezatu), iar Laura Elena Vasilachi de la Şcoala nr. 8 "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi  pe locul II (cu un «Minidicţionar de termeni tradiţionali», realizat pentru Proiectul «Roads to the Roots - Drumuri spre Rǎdǎcini», coordonat de profesorul Mihai Iordana). Mihai Toma, de la Grupul Şcolar Industrial Bucecea, a ocupat locul III (cu un calendar întocmit pentru Proiectul «Moştenirea Europei – Tradiţiile sunt vii» - coordonat de profesorul Adina Murariu), Lavinia Rinder, de la Şcoala Româneşti, fiind recompensată cu menţiune (pentru o carte cu benzi desenate, creată în spaţiul Proiectul «Action Against Intra-School Violence» - coordonat de profesor Maria Sârbu).

marți, 19 aprilie 2011

Lecţii de viaţă pentru elevii din Dângeni

Şcoala generală din Dângeni desfăşoară de mai mulţi ani, în cadrul unui proiect educativ, activităţi împreună cu Fundaţia pentru Sănătatea Familiei Iaşi. Ele se petrec în Centrul de asistenţă medicală comunitară de pe lângă Căminul Cultural, în prezenţa unor lideri ai Fundaţiei (Liliana Basarab - coordonator de creaţie şi Diana Sârghe - coordonator de training) şi a profesorului Corina Turtă - coordonator educativ la Şcoala Dângeni.
Un real interes a trezit o primă temă a anului 2011 – „Campanie de conştientizare privind circulaţia în trafic”. Grupaţi în echipe, elevii au realizat postere ce se doresc a fi un mesaj de atenţionare pentru şoferi şi pietoni, exprimate prin sloganuri de genul: ,,Atenţie la neatenţie”, ,,Viaţa este la mijloc”, ,,Aveţi grijă la traversare”, ,,Acordaţi prioritate pietonilor” etc.  
Următoarea temă, ,,Violenţa în ochii copiilor”, a parcurs trei etape. Prima a fost un test cu exemple de violenţă domestică şi violenţă şcolară, în care s-au evidenţiat perceperea, exprimarea, analiza în opinia elevilor a câtorva tipuri de violenţă, de grup, de mediu din care provin elevii, sex, vârstă etc.
În cea de-a doua etapă s-a experimentat „jocul de rol”. „Actori” au fost trei elevi instruiţi cu aceeaşi ,,poveste”, la care au avut reacţii individuale şi de grup diferite: de aprobare, dezaprobare, ignorare, de presiune a grupului, de acceptare. În cadrul atelierului de creaţie, a treia etapă a activităţii, elevii au realizat afişe pe tema violenţei care transmit un mesaj adulţilor şi care trebuie să se regăsească şi în discursul şcolii.
Toate activităţile au fost desfăşurate de elevi cu baza materială asigurată de Fundaţie (culori, ştampile, carioci, acuarele markere de diferite culori şi mărimi, acuarele, hârtie albă şi colorată, lipici, aparatură modernă video etc). „Afişele şi posterele realizate de elevi vor fi expuse de Fundaţia pentru Sănătatea Familiei, Iaşi în diferite locaţii şi şcoli, pentru a transmite în imagini mesajul elevilor noştri şi altor copii”, precizează profesor Constantin Andrei, directorul Şcolii din Dângeni.

duminică, 17 aprilie 2011

Concurs regional de istorie şi geografie

Şcoala nr. 10 Botoşani vă invită să participaţi la ediţia a IV-a a Concursului interjudetean/ regional adresat elevilor claselor II-IV , cu posibilitate de participare directă – la proba de evaluare de cunoştinţe şi indirectă – prin produse realizate în ateliere de exprimare literară şi plastică. Competiţia are titulatura “Timp şi spaţiu românesc în context european” şi are drept obiectiv principal stimularea interesului de cunoaştere a istoriei şi geografiei naţionale în context intercultural european.

Alimente donate pentru Cantina săracilor

Pe 15 aprilie, elevii Şcolii nr 7 din Botoşani, din clasele a Va  B, a VI a A, a VIIIa E si a VIII a F, coordonaţi de profesorii diriginţi Mihaela Costin, Daniela Pricopciuc, Bianca Penciuc si Constantin Giosu, au dăruind alimente pentru masa de Paşte de la Cantina săracilor de lângă Biserica Sfântul Ilie din Botoşani.

Proiect al Şcolii nr. 12 Botoşani, finanţat de Fundaţia Soros

În perioada martie – octombrie 2011, la Şcoala nr. 12 Botoşani se va derula Proiectul „Magia cunoaşterii – cunoaşterea magiei comunicării”, finanţat de Fundaţia Soros România prin programul Fondul de Urgenţă, în spaţiul unui «Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate». Proiectul va fi coordonat de directorul – adjunct, profesor Gianina Drăguşanu, în colaborare cu directorul şcolii – profesor Maria Bodaş şi profesorii Lăcrămioara Bălan, Elena Bursuc, Octavia Buhociu şi Ovidiu Aparaschivei.
Grupul ţintă este format din 45 de elevi ai şcolii, din clasele IV – VII, ce fac parte din medii sociale defavorizate. Printre ei sunt şi 7 elevi cu CES (cerinţe educative speciale), ce vor putea fi mai bine integraţi în colectivele claselor prin intermediul activităţilor derulate în proiect. Prin activităţile extraşcolare şi extracurriculare propuse a fi derulate de-a lungul a mai bine de şapte luni de proiect (excursii, cursuri de jurnalism, cursuri de web design, editarea unei reviste, crearea unui site) elevii îşi vor forma/dezvolta o serie de competenţe - cheie, care îi vor ajuta să treacă de la cunoaştere la comunicarea eficientă a ceea ce cunosc. 
Concret, se are în vedere constituirea unui colectiv redacţional, ce va acţiona ca un grup de iniţiativă pentru promovarea comunicării deschise, colaborării şi cooperării la nivelul şcolii, între şcoală şi celelalte şcoli, precum şi între şcoală şi comunitate. În vederea realizării revistei „Magia cunoaşterii”, se va amenaja un sediu pentru echipa redacţională (videoproiector, ecran de proiecţie, cameră video, imprimantă color). În viitorul apropiat, se va crea o bază de date media (fotografii, înregistrări video, PP) cu aspecte din viaţa şcolii şi cu imagini semnificative ale obiectivelor turistice vizitate in excursii, precum şi un site al proiectului.

Cursuri pentru copii şi adulţi la biserică

 
Din toamna anului trecut, la Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” din Botoşani se organizează cursuri în scop caritabil. Obiectivul activităţilor ce se derulează în regim de   de voluntariat este acela de a oferi ajutor la învăţătură copiilor şi tinerilor lipsiţi de grija  părinţilor plecaţi la lucru în străinătate, precum şi acelora cu posibilităţi financiare reduse. Numeroşi copii, tineri şi adulţi participă la cursuri de dobândire şi îmbunătăţirea cunoştinţelor la limbi moderne, informatică (utilizarea calculatorului), limba română,  matematică, muzică psaltică ş.a. Printre profesorii ce ţin cursuri în regim de voluntariat se regăsesc Vasile Ţuculeanu (matematică); Sânziana Ailenei, Gabriela Mihai, Doina Catargiu, Ştefan Ioan, Liviu Costiuc, (limbă engleză); Claudia Iftime (limbă franceză şi limba neogreacă); Viorel-Cosmin Hăilă (calculatoare); Mariana Fortoeş (muzică psaltică). În urma participării la cursul de limbă neogreacă, doi elevi îndrumaţi de profesorul Claudia Iftime au obţinut  rezultate foarte bune (nota 9.90, respectiv  8.40) la faza judeţeană a Olimpiadei de limbă neoelenă, calificându-se la faza naţională care va avea loc în luna mai la Piatra Neamţ.
În fiecare duminică dimineaţă, la Biserica “Sf. Ioan Botezătorul” se desfăşoară şi lecţii de cateheză pentru copiii ortodocşi de la Centrul de Plasament “Hand of Help”, susţinute de mai mulţi profesori, prin rotaţie (Nicoleta Herţanu, Mariana Fortoeş, Costel Bolohan, Ciprian Frânţescu, Gabriela Popovici, Rozalia Groza, Mirela Gheorghiu şi Florin Gheorghiu). Toate cursurile prind viaţă în spaţiul Aşezământului “Pastoral-Filantropic” de la Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul”.

miercuri, 13 aprilie 2011

“Săptămâna altfel”, la Şcoala nr. 7 Botoşani

Luni,11.04.2011
Nu fiti indiferenti! Parerea voastra conteaza! (in holul principal au fost afisate doua coli pe care cadrele didactice au notat mesajul lor anti-violenta si anti-drog);
-Marti, 12.04.2011
Comportamente si consecinte (elevii de gimnaziu au participat la o activitate intre egali in care au descoperit care sunt efectele unor comportamente, influenta pozitiva sau negativa a grupului, pericolele care îi pandesc);
-Miercuri,13.04.2011
“Iti dau un fruct pentru o tigara!” – activitate de promovare a unui stil de viata sanatos “Scoala Parintilor” – activitate cu parintii;
-Joi,14.04.2011
“Drepturile copilului trebuie respectate!” – elevii din invatamantul primar au participat la o activitate in care au invătat cum sa isi apere drepturile si care sunt responsabilitatile lor. În spaţiul manifestării Suntem tineri! Gandim liber! – elevii talentati au demonstrat ca educatia se realizeaza nu numai in cadrul orelor de curs, ci si in afara acestora;
-Vineri,15.04.2011
Lansarea in randul elevilor a activitatilor de mentorat (“Cei mari ii invata pe cei mici”) . Realizarea unor afise pentru inscrierea voluntarilor. (Text si foto: http://scoala7bt.wordpress.com)

Ziua internaţională a romilor, celebrată la Botoşani

Pe 8 aprilie 2011, cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Rromilor, IŞJ Botoşani - în parteneriat cu Partida Romilor Pro-Europa, Primăria Botoşani şi Teatrul ,,Mihai Eminescu” Botoşani a prins viaţă un spectacol omagial, în care au evoluat formaţii de muzică lăutărească şi grupuri artistice ale elevilor şi tinerilor din judeţul Botoşani. Invitaţi de onoare au fost Grupul ,,Cheia Sol” - coordonat de profesor Oana Puşcaşu şi Ansamblul ,,Romantza” - coordonat de Cosmiţă Lascarache.

Sursa fotografiilor: Oana Puşcaşu

vineri, 8 aprilie 2011

Simpozion internaţional la Şcoala nr. 17 Botoşani

 

 Pe 8 aprilie 2011 a fost organizată la Botoşani cea de-a II-a ediţie a Simpozionului internaţional „Vis de primăvară” - de către Şcoala nr. 17 Botoşani şi Şcoala din Oprişeni, Ucraina. Găzduit de instituţia şcolară botoşăneană, evenimentul a fost coordonat, în principal, de învăţătorul Doina Popa şi institutorul Sorin Râptea, în colaborare cu numeroase cadre didactice din muncipiu şi judeţ, precum şi cu profesori din Oprişeni (directorul şcolii ucrainene, Nicu Butnariuc, având o colaborare de lungă durată cu Şcoala nr. 17). În sălile şcolii au prin viaţă numeroase secţiuni, peste 400 de elevi participând la ateliere de artă decorativă (fantezii, quilling, origami), artă plastică, arta noduleţului, dans sportiv şi popular, educaţie muzicală, „arhitecţii viitorului”, „micii geografi”, creaţii literare, „micii fizicieni”, „micii chimişti”, „teatru de păpuşi”, „micii reporteri” ş.a. „Simpozionul, ajuns la a II-a ediţie, are menirea de a stimula creativitatea copiilor”, declară directorul Şcolii nr. 17 Botoşani, profesor Rodica Elena Dodiţă.  
 Fotografii: Carmen Moraru

miercuri, 6 aprilie 2011

Oaspeţi din Ucraina la Biblioteca Botoşani

În perioada 7-10 aprilie, un grup de studenţi ai Universităţii Naţionale „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, însoţiţi de doamna prof. univ. Lora BOSTAN, vor efectua un stagiu de documentare la Biblioteca Judeţeană “Mihai Eminescu” Botoşani. Nu este o premieră, acest schimb de experienţă devenind deja tradiţional în relaţiile Bibliotecii Botoşani cu instituţia de învăţământ superior din Cernăuţi.
Pe lângă documentare şi cercetare, delegaţia ucrainiană va participa la manifestări diverse organizate de bibliotecă, dar şi de partenerii săi, cu acest prilej. Astfel la Cabinetul de Numismatică al insituţiei judeţene va fi vernisată expoziţia “Mozaic cultural ucrainian”, care va cuprinde în imagini cele mai importante personalităţi ale culturii ucrainiene, monumente de arhitectură şi instituţii de cultură.
De asemenea, la Şcoala Gen. 17 din Botoşani va fi organizat simpozionul internaţional “Vis de primăvară”-ediţia a II-a, manifestare ce propune un moment artistic dedicat celei de-a 150-a aniversări a renumitului poet ucrainian Taras Sevcenko-coordonator voluntar profesor Anca Quinonez Muenala (Şc. Copălău).
Grupul de studenţi va efectua şi vizite ghidate la cele mai importante obiective culturale şi instituţii de învăţământ superior din Botoşani şi Iaşi. (www.botosaninews.ro)

Talentul micilor artişti de la „Cheia Sol”, recunoscut pe plan naţional

Primăvara a venit cu premii, aprecieri şi foarte multe încurajări pentru copiii din grupul Cheia Sol, coordonaţi de profesoara Oana Puşcaşu. Talentul, munca şi efortul depuse de membrii grupului botoşănean, pentru a fi cât mai buni pe scenă,  au fost răsplătite la câteva concursuri care au avut loc în prima lună a celui mai aşteptat sezon din an. Chiar în primele zile ale lunii martie, trei dintre membrii grupului au lăsat emoţiile deoparte şi s-au înscris la preselecţia celei de-a 28-a ediţii a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară “Mărţişor Dorohoian”. Surpriza a fost mare şi plăcută pentru că Amalia Hrom, Ioana Frăsinescu şi Costinel Bălăn au convins juriul condus de Ionel Tudor, având astfel cale liberă în concurs. Emoţiile au crescut, dar toţi trei au reuşit să lase o impresie plăcută pe scenă. Ioana Frăsinescu a dovedit că are ambiţie şi talent fiind într-o evoluţie puternică datorită şi participărilor sale în spectacolele locale, dar şi concursurile din ţară. Amalia Hrom s-a bucurat, la prima participare într-un concurs muzical, de o menţiune reuşind să se remarce dintre concurenţii de la grupa sa de vârstă. Costinel Bălan l-a impresionat pe Titus Andrei, membru în juriu, cu timbrul său puternic, dar mai ales pentru alegerea celor două melodii româneşti, fapt pentru care a primit premiul emisiunii “Top Românesc”, cel mai longeviv clasament de muzică românească.
Pe 26 martie, o altă membră a grupului, Oana Tăbultoc s-a întors acasă cu un premiu important pentru palmaresul ei. Micuţa a impresionat juriul concursului “Ghiocelul de Argint” de la Bârlad,  cu interpretarea melodiei “Rugă pentru părinţi”, obţinând premiul al II-lea. Performanţa este cu atât mai mare, cu cât la categoria de vârstă a Oanei au fost înscrişi nu mai puţin de 43 de concurenţi din toată ţara. La acelaşi concurs a fost admisă şi Miruna Buză, însă, întrucât concurenţii de la categoria ei de vârstă urmau să evolueze după-amiază, Miruna a ales să rămână acasă, alături de ceilalţi membrii ai grupului, pentru spectacolul oferit botoşănenilor, cu ocazia campaniei “EARTH HOUR”.
Luna martie s-a încheiat, cum nu se putea mai bine pentru grupul Cheia Sol, pentru că trei din membrii grupului s-au calificat pentru preselecţia finală a Festivalului “Mamaia Copiilor”, care va avea loc la Bucureşti. Cei trei membri, cărora sperăm să le ţineţi pumnii, sunt Claudia Rusu, Oana Tăbultoc şi Amalia Hrom. Claudia a concurat la categoria de vârstă 16-18 ani, Oana la 10-12 ani, iar Amalia la 7-9 ani. (www.cheiasol.ro)

Cursuri de încondeiat ouă, la Botoşani. Periplu fotografic, la vreme de seară...

În perioada Postului Mare, ATOR Botoşani organizează cursuri de încondeiat ouă în Cantina Bisericii "Sf. Ilie" Botoşani. Până în prezent, au participat la lecţiile ţinute de preotul Constantin Oniciuc, din Vlădeni, în jur de 50 de botoşăneni, cu vârste cuprinse între 8 şi 60 de ani. La final, se va organiza o expoziţie.
Mai jos, imagini surprinse la vreme de seară, când "învăţăcei" erau mai mulţi copii din Botoşani, extrem de încântaţi de ceea ce deprindeau să facă:
Fotografii: Carmen Moraru